PROJEKT »DJELA SOLIDARNOSTI«

Svrha projekta je povećanje kvalitete života osoba starije životne dobi i nemoćnih osoba te poboljšanje njihove uključenosti u zajednicu.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.P O D A T C I   O P R O J E K T U

Izvor financiranja:
 Grad Zagreb

Naziv Poziva: Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

Naziv projekta: DJELA SOLIDARNOSTI

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 40.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.

O projektu: Svrha projekta je povećanje kvalitete života osoba starije životne dobi i nemoćnih osoba te poboljšanje njihove uključenosti u zajednicu.

Aktivnosti:

• Obavljanje kućanskih poslova i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika
• Pomoć u održavanju osobne higijene i medicinska pomoć
• Pomoć u nabavi ortopedskih pomagala
• Psihosocijalna pomoć
• Uređenje i održavanje stambenog prostora za 15 korisnika

Rezultati:

Tijekom 2020. godine projektom je obuhvaćeno 53 korisnika. Osigurana im je psihosocijalna pomoć, materijalna pomoć te pomoć i podrška kroz angažman izvoditeljica projekta. Održavanjem osobne higijene i higijene životnog prostora, pripremom toplog obroka i pomoći u odjeći, obući i hrani, osigurani su minimalni uvjeti za održanje i očuvanje zdravlja i drugih životnih potreba korisnika.

Postignuto je bolje socijalno uključivanje korisnika kroz razgovore i zajedničko provođenje vremena, kao i informiranje o njihovim pravima.

Navedenim se kontinuirano unapređivala kvaliteta života starih, nemoćnih i bolesnih osoba na području Grada Zagreba te se utjecalo na njihov dulji boravak u vlastitom domu i okruženju te odgodi institucionalizacije.

Uređenjem stambenih prostora i ugradnjom opreme za povećanje energetske učinkovitosti povećala se kvaliteta življenja korisnika u vlastitom domu - korisnicima je ugodniji boravak, prostori su uređeniji, toplije im je i što je od iznimne važnosti - smanjili su se režijski troškovi ove i grijanja kućanstva.

Za više informacija o projektu:
projekti@czn.hr

»Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.«


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

...