PROJEKT »SVJETLO ZA DJECU S TEŠKOĆAMA«

Zbog povećanja cijena energenata početkom 2022. godine, troškovi električne energije su porasli za 96%. Donacija HEP-a će omogućiti zamjenu postojećih žarulja štednima, čime će se produžiti vijek trajanja žarulja te za istu količinu svjetla će se utrošiti manja količina električne energije.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Hrvatska elektroprivreda d.d.

Naziv Poziva: Natječaja za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini Svjetlo na zajedničkom putu

Naziv projekta: SVJETLO ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 19.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2022.

O projektu: Caritasova kuća za smještaj djece i mladih s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« sa radom je počela u listopadu 1994. godine. Kapacitet Kuće je 75 djece s teškoćama u razvoju od 3-21 godine na stalnom smještaju i 25 odraslih osoba s invaliditetom u poludnevnom ili cjelodnevnom boravku. Zbog povećanja cijena energenata početkom 2022. godine, troškovi električne energije su porasli za 96%. Donacija HEP-a će omogućiti zamjenu postojećih žarulja štednima, čime će se produžiti vijek trajanja žarulja te za istu količinu svjetla će se utrošiti manja količina električne energije. Na taj način će se ostvariti ušteda u potrošnji električne energije, smanjiti režijski troškovi i očuvati kvaliteta života djece i mladih s tjelesnim i mentalnim oštećenjem koji su na dugotrajnom smještaju u Domu Brezovica.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


-


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

27. 09. 2022. - SVJETLO ZA DJECU S TEŠKOĆAMA
poveznica na objavu na FB stranici Kuće bl. Alojzija Stepinca