PROJEKT »SKRB ZA BESKUĆNIKE«

Programom će se u trogodišnjem razdoblju osigurati 24-satni privremeni smještaj za oko 160 beskućnika.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


PODATCI O PROJEKTU

Izvor financiranja: Grad Zagreb i Zagrebačka nadbiskupija

Naziv Poziva: Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. godine iz proračuna Grada Zagreba

Naziv projekta: SKRB ZA BESKUĆNIKE

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost: 1.350.000,00 kn

Vrijeme provedbe: 2019. - 2021.

O projektu: Programom će se u trogodišnjem razdoblju osigurati 24-satni privremeni smještaj za oko 160 beskućnika. Pored smještaja, Prihvatilište će programom omogućiti korisnicima tri obroka dnevno, higijenske potrepštine, odjeću, obuću, lijekove te medicinsku pomoć. Korisnici će biti uključeni u radno-okupacijske aktivnosti te će im se osigurati cjelovita psihosocijalna pomoć i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.

Partneri na projektu: Dom zdravlja Zagreb - Istok

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr

»Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.«