PROJEKT »RIBA RIBI GRIZE REP«

Slika: PROJEKT »RIBA RIBI GRIZE REP«

Projekt je usmjeren na jezično-govornu terapiju i rehabilitaciju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.
P O D A T C I   O   P R O J E K T U


Izvor financiranja: Zaklada »Hrvatska za djecu«

Naziv Poziva: Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, od 17. svibnja 2021. godine

Naziv projekta: RIBA RIBI GRIZE REP

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost: 48.400,00 kn

Vrijeme provedbe: 1. 11. 2021. - 1. 11. 2022.

O projektu: Projekt je usmjeren na jezično-govornu terapiju i rehabilitaciju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Svrha programa je osigurati djeci sa dijagnosticiranim poremećajima komunikacije, jezika, govora i glasa, razvoj sposobnosti i vještina za uspješno svladavanje obrazovnog programa, te posljedično razvoj pozitivne slike o sebi. Projektom se osigurava logopedska terapija za desetero djece predškolske i rane osnovnoškolske dobi, koja su smještena u Caritasovoj Kući sv. Franje u Zagrebu.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrOvaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade „Hrvatska za djecu“.
Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i ni pod kojim uvjetima
ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade »Hrvatska za djecu«.
TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


...