PROJEKT »OSNAŽENA MAJKA - MOJA SIGURNA LUKA«

Slika: PROJEKT »OSNAŽENA MAJKA - MOJA SIGURNA LUKA«

Projektom se želi ojačati žene-žrtve obiteljskog nasilja za samozbrinjavanje i brigu o djeci jer nemaju dostatna znanja i vještine koje bi im omogućile efikasno funkcioniranje po izlasku iz Sigurne kuće.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Zagrebačka županija

Naziv Poziva: Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2022. godini

Naziv projekta: OSNAŽENA MAJKA - MOJA SIGURNA LUKA

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2022.

O projektu: Projektom se želi ojačati žene-žrtve obiteljskog nasilja za samozbrinjavanje i brigu o djeci jer nemaju dostatna znanja i vještine koje bi im omogućile efikasno funkcioniranje po izlasku iz Sigurne kuće.

Ciljevi projekta su:

- ojačati žene-žrtve obiteljskog nasilja za samozbrinjavanje i brigu o djeci kroz poučavanje i vježbu u domaćinskim poslovima te za upravljanje kućnim budžetom
- osnažiti djecu-žrtve obiteljskog nasilja za nošenje s doživljenom traumom i korištenje zdravijih obrazaca ponašanja u odnosima

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


-


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


...