PROJEKT »MISLIM DOBRO - OSJEĆAM SE DOBRO«

Metodama grupnog i individualnog rada kroz psihosocijalne, kreativne i rekreativne radionice, djeci u dobi od 9 do 12 godina pružit će se mogućnost ublažavanja postojećih psihosocijalnih teškoća te prevenirati daljnji štetni utjecaji na njihovu psihu.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.Izvor financiranja: Zagrebačka županija, Stručna služba župana

Naziv Poziva: Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2022. godini

Naziv projekta: MISLIM DOBRO - OSJEĆAM SE DOBRO

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 19.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2022. godina

O projektu: Program je usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja djece u dobi 9-12 godina. Nastao je kao odgovor na specifične potrebe utvrđene u radu sa djecom i obiteljima u okviru Caritasova Obiteljskog savjetovališta te će obuhvatiti djecu sa problemima u ponašanju, s anksioznom i/ili depresivnom simptomatologijom i/ili s promjenama emocionalnosti i drugim poteškoćama. Metodama grupnog i individualnog rada kroz psihosocijalne, kreativne i rekreativne radionice djeci će se pružiti mogućnost ublažavanja postojećih psihosocijalnih teškoća te prevenirati daljnji štetni utjecaji na njihovu psihu.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI...