PROJEKT »DJELA SOLIDARNOSTI (2021.)«

Svrha Projekta je unapređenje i širenje usluga za starije i nemoćne osobe te povećanje razine kvalitete njihova života i uključenosti u zajednicu.

Izvor financiranja: Grad Zagreb


Naziv projekta: DJELA SOLIDARNOSTI (2021.)

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 16.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2021. godina

O projektu: Svrha Projekta je unapređenje i širenje usluga za starije i nemoćne osobe te povećanje razine kvalitete njihova života i uključenosti u zajednicu. Starijim i bolesnim osobama želi se iskazati istinska solidarnost, uvažavajući njihove potrebe i prava, pružanjem konkretne pomoći i podrške u njihovom vlastitom domu i na taj način osigurati im kvalitetnije životne uvjete.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije će kroz projektne aktivnosti osigurati:

1. Povećanje energetske učinkovitosti stambenih prostora za 5 korisnika kojima se planira postići ušteda u režijskim troškovima.

2. Uređenje i održavanje stambenog prostora - bojanje i gletanje zidova i drugi manji kućanski popravci prema potrebama, a u skladu s mogućnostima za 5 korisnika.

3. Psihosocijalna pomoć za 5 korisnika - kako bi korisnicima projekta olakšali svakodnevni život pruža im se pomoć u prevladavanju životnih poteškoća kroz druženje, razgovore uz aktivno slušanje. U sklopu CZN djeluje Obiteljsko savjetovalište, te se prema potrebi preporučuje korisnicima i njihovim obiteljima.


Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


...