OHRABRUJUĆI REZULTATI DVOGODIŠNJEGA PROJEKTA

3.11.2023. Slika: OHRABRUJUĆI REZULTATI DVOGODIŠNJEGA PROJEKTA

Dvogodišnji projekt »Caritas-stambena zajednica za osobe s invaliditetom«, koji je bio sufinanciran od Europske unije kroz Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%), završio je 2. studenoga. Završetkom Projekta ujedno je završena i dvogodišnja izobrazba koja je bila usmjerena na uključivanje osoba s invaliditetom u aktivni život zajednice, a provodila ju je vanjska stručna suradnica na Projektu dr. sc. Vesna Mihanović, prof. def..Na upit o postignućima Projekta, dr. Mihanović, koja je koja je educirala zaposlenike Stambene zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja, izjavila je:

»Rezultati Projekta su ohrabrujući. Kroz niz edukativnih programa i praktičnih radionica sudionici (zaposlenici u stambenoj zajednici, odnosno u organiziranom stanovanju) stekli su ključna znanja i vještine potrebne za uključivanje osoba s invaliditetom u različite segmente društva. Valja istaknuti nekoliko prednosti i dobrobiti koje je osigurala edukacija za zaposlenike Stambene zajednice što razumijeva sljedeće: svijest o deinstitucionalizaciji, postizanje održivih rezultata deinstitucionalizacije, individualizirana skrb, razvoj vještina komunikacije, inkluzivnost i diverzitet, poticanje timskog rada, povećanje usklađenosti s propisima i standardima, prevencija institucionalizacije, suradnja s obitelji i lokalnom zajednicom, upravljanje krizama i izazovima, evaluacija i kontinuirano usavršavanje.

U konačnici, edukacija za zaposlenike Stambene zajednice ključna je komponenta uspješne deinstitucionalizacije pridonoseći stvaranju podržavajućeg okruženja koje potiče samostalnost i kvalitetu života korisnika. Rezultati provedene edukacije jasno pokazuju pozitivan utjecaj na tim, korisnike i širu zajednicu. Time je stvoren temelj za daljnji razvoj inkluzivnih pristupa i poboljšanja kvalitete života korisnika.

Projekt je uključivao i edukaciju zaposlenika u institucionalnom smještaju, u Kući za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem „Bl. Alojzije Stepinac“. Zaposlenici su edukacijom usvojili određena znanja i vještine u kontekstu procesa deinstitucionalizacije. Evo nekoliko općenitih prednosti koje im je edukacija osigurala: razumijevanje deinstitucionalizacije, proučavanje alternativnih modela skrbi, povećanje svijesti o individualnim potrebama korisnika (obuhvaćeni su aspekti vezani uz prepoznavanje i zadovoljenje individualnih potreba korisnika, kao i razumijevanje njihovih specifičnih potreba), razvoj empatije i komunikacijskih vještina, osnaživanje korisnika, suradnja s lokalnom zajednicom, prevencija stigmatizacije, prilagodba radne prakse.

U okviru Projekta provedena je i edukacija za vanjske stručnjake iz suradnih organizacija koji već pružaju usluge osobama s invaliditetom u organiziranom stanovanju te one stručnjake koji su u postupku pripreme za proces deinstitucionalizacije. Edukacijom su usvojili specifična znanja i vještine što uključuje sljedeće: nadogradnju o deinstitucionalizaciji, optimizaciju praktičnih vještina, prilagodbu radne prakse, specifičnu obuku za različite potrebe korisnika, timski rad i suradnju, razvoj liderstva, evaluaciju učinka i kontinuirano usavršavanje, promicanje samopouzdanja i motivacije, unaprjeđenje timskog rada, prilagodbu promjenama u politikama i zakonodavstvu, jačanje etike i profesionalizma, kontinuirano praćenje i evaluaciju rada. Ukratko, edukacija je vanjskim stručnjacima pružila priliku za daljnje usavršavanje, unaprjeđenje vještina i usklađivanje s najnovijim smjernicama, čime se osigurava visoka razina kvalitete pružanja usluga njihovim korisnicima.«

Dr. sc. Vesna Mihanović, prof. def. vanjski je suradnik-ekspert za mnoge institucije. Obavljala je različite poslove kako u državnoj upravi, javnim ustanovama u okviru različitih sustava (socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te zdravstva), tako i u organizacijama civilnog društva. Bavila se praktičnim i teorijskim stručnim te znanstvenoistraživačkim radom vezanim ponajviše uz socijalno osjetljive skupine društva, posebice osobe s invaliditetom. Aktivno je sudjelovala na mnogobrojnim stručnim usavršavanjima iz područja odgoja i obrazovanja, terapije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Bavila se savjetodavnim i edukativnim radom sa stručnjacima koji rade s osobama s invaliditetom i roditeljima djece s teškoćama, bila je suradnik odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih ustanova, organizacija i udruga kroz različite programe edukacijsko-rehabilitacijske podrške. Radila je na izradi nacionalnih strategija i izvedbenih programa za dobrobit djece, mladih i osoba s invaliditetom, sudjelovala u različitim stručnim povjerenstvima koja su imala zadatak uvoditi promjene vezane uz socijalna prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom utječući time na poboljšanje kvalitete njihova života. Svojim osobnim angažmanom pridonijela je suradnji s nevladinim organizacijama za osobe s invaliditetom i onima koji skrbe o tim osobama. Sudjelovanjem u brojnim projektima i programima utjecala je na podizanje svijesti o osobama s invaliditetom te na njihovu socijalnu inkluziju. Kao stručnjak na području edukacijske rehabilitacije bila je članica relevantnih radnih skupina i povjerenstava na nacionalnoj razini. Autorica je i koautorica raznih stručnih i znanstvenih radova koji su publicirani u časopisima i zbornicima te izloženi na konferencijama, simpozijima i okruglim stolovima vezanim uz problematiku djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Projekt »Caritas-stambena zajednica za osobe s invaliditetom« (https://www.czn.hr/projekti/projekt-caritas-stambena-zajednica-za-osobe-s-invaliditetom) vrijedan 235.639,26 EUR / 1.775.424,00 kuna proveden je u okviru Poziva »Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb«, a partner na projektu bio je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Više fotografija dostupno je u objavi na našoj facebook stranici.