SKRB CARITASA ZA MENTALNO ZDRAVLJE BESKUĆNIKA

12.6.2019.

Voditeljica Prihvatilišta za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije predstavila je rezultate brige o mentalnom zdravlju korisnika Prihvatilišta.


Predavanje pod nazivom »Briga o mentalnom zdravlju korisnika Prihvatilišta za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije« njegova voditeljica Iva Hrvačić održala je 11. lipnja na stručnom skupu na temu »Intersektorskom suradnjom do unapređenja mentalnog zdravlja beskućnika«, koji je organizirao Grad Zagreb - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u dvorani Tribine Grada Zageba, na Kaptolu 27, u okviru manifestacije Tjedan udruga 2019..

U priopćenju za medije Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe za invaliditetom istaknuo je da je ovim stručnim skupom želio ukazati na potrebu uspostave bolje suradnje između dionika koji se u svom radu susreću s beskućnicima, te vidjeti, na temelju iskustva izlagača, koje su mogućnosti za unapređenjem mentalnog zdravlja beskućnika.

U svojem izlaganju voditeljica Hrvačić opisala je tijek sustavnog rada Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s beskućnicima od 2003. godine do danas, s naglaskom na skrb koja im se pruža posljedne tri godine, nakon preseljenja Prihvatilišta u Sesvetski Kraljevec.

Briga o mentalnom zdravlju u Caritasovu Prihvatilištu za beskućnike provodi se u okviru cjelovite psihosocijalne podrške i pomoći pri resocijalizaciji i reintegraciji korisnika kroz savjetodavni rad stručnjaka - socijalnog radnika i psihologa. Osim toga nudi im se pomoć i kroz tretmane logoterapije u Caritasovom obiteljskom savjetovalištu. Za korisnike koji to žele, Prihvatilište organizira duhovne programe za osnaživanje: duhovne obnove, hodočašća i psihoterapijske susrete koje vodi svećenik-logoterapeut.

Prihvatilište za beskućnike zagrebačkog Caritasa također ima dobru suradnju s liječnicima obiteljske medicine i psihijatrima korisnika te psihijatrijskim bolnicama. U slučaju potrebe za trajnim smještajem korisnika surađuje s domovima za odrasle osobe i terapijskim zajednicama, a u cilju smještaja korisnika u stambene zajednice surađuje s Centrom za pružanje usluga u zajednici Osijek »JA kao i TI«.

Intenzivnija suradnja s psihijatrom razvila se kroz jednogodišnji projekt »Na putu do integracije« - strukovno osposobljavanje i multidisciplinarna pomoć beskućnicima (MSPM, 2015./2016.) u kojemu je angažirana psihijatrica Ivana Bakija, dr. med., spec. psihijatar iz PB »Sveti Ivan«

Kroz trogodišnji program pod nazivom »Uključi se i ti!« (2016. - 2019.), uspješno je nastavljena suradnja s Ivanom Bakija, dr. med., spec. psihijatrije. U razdoblju od 1. 11. 2016. do 30. 4. 2019. (30 mjeseci) dolazila je dvaput mjesečno po dva sata u Prihvatilište u Sesvetski Kraljevec radeći s 53 korisnika te ujedno pomažući stručnom osoblju Prihvatilišta pri odlučivanju o prijemu novih korisnika, potrebi za njihovom hospitalizacijom, načinima rada s korisnicima s mentalnim teškoćama, njihovim mogućnostima i snagama, prilagodbi očekivanja itd..

Rezultati poboljšanja radnih i socijalnih kompetencija korisnika vidljivi su iz broja zaposlenih korisnika (24 korisnika se se zaposlila, od kojih je 18 zadržalo posao) te pet korisnika koji su tijekom programa prošli osposobljavanje/prekvalifikaciju/studij.

Rezultati rada psihijatra i brige o mentalnom zdravlju vidljivi su u tome što je 19 korisnika potaknuto na smještaj u primjerene institucije; 10 korisnika potaknuto je na liječenje od ovisnosti o alkoholu i drogama; 8 korisnika dobili su pomoć pri oporavku nakon hospitalizacije; 3 korisnika primila su podršku pri nošenju s teškim zdravstvenim problemima 3 korisnika dobila su pomoć u prevladavanju teških psihičkih problema; podršku u postupku vještačenja dobilo je 14 korisnika; 3 korisnika prošla su tretman prevencije recidiva kaznenih djela. Osim toga tijekom programa 3 korisnika smještena su u terapijsku zajednicu za liječenje ovisnosti; 3 korisnika smještena su u udomiteljsku obitelj; 1 korisnik otišao je u dom za odrasle osobe a 6 korisnika u domove za starije i nemoćne osobe.

Voditeljica Hrvačić na završetku prezentacije navela je poteškoće i zahtjeve ali i dobrobiti koje donosi skrb za mentalno zdravlje beskućnika, istaknuvši važnost rada psihologa s punim radnim vremenom u Prihvatilištu i nabave psihodijagnostičkog materijala za preventivno djelovanje, koje sufinancira Grad Zagreb kroz projekt »Skrb za beskućnike«.

Prezentacija »Skrb o beskućnicima Caritasa Zagrebačke nadbiskupije«
https://drive.google.com/open?id=1p1Z4gcdhVigGwca6ma57wA3b4C6IP7Ji
Uz predstavnicu zagrebačkog Caritasa, još devet predavača održalo je izlaganja na razne teme s područja zaštite mentalnog zdravlja i sustava socijalne skrbi.