Obiteljsko savjetovalište

Obiteljsko savjetovalište namijenjeno je osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć.

Adresa: Nikole Tavelića 30, Zagreb • Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do četvrtka - od 9 do 18 sati; petkom od 9 do 15 sati. • Telefon: 01 366 88 22 i 01 301 62 74 • E-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr • Voditeljica: Ana Štimac (mob. 098/408-535)

Zaposlenici Savjetovališta su socijalni radnik i psiholog. »Savjetovanje je tretman psihosocijalnih poteškoća ili životnih kriza pojedinca ili obitelji«, objašnjava voditeljica savjetovališta Ana Štimac, dipl. soc. radnica s dugogodišnjim radnim iskustvom u struci.

»Naša vizija je čovjeku pristupiti humano i profesionalno, pomoći mu stručnim znanjem i stečenim radnim iskustvom, jasno i konkretno otkloniti nastale probleme ili teškoće služeći se metodama rada primjerenim osobi i vrsti problema, i to informiranjem, objašnjavanjem, poučavanjem, procesom individualnog savjetovanja ili savjetovanjem u grupi. Naša misija je otklanjanje poteškoća i problema koji uznemiruju ili otežavaju život pojedinca ili obitelji. Pružanje pomoći i podrške u stvaranju kvalitetnijeg obiteljskog života temeljenog na ljubavi, slozi, međusobnom uvažavanju, poštovanju ljudskih prava i općeljudskih vrijednosti, u duhu učenja i etike struke uz poštovanje vrednota Katoličke crkve. Cilj savjetovanja je osloboditi čovjeka pritisaka, pomoći mu da upozna sebe, prihvati stvarnost koja ga okružuje, promijeni ponašanje i stavove i zamijeni ih djelotvornijima kako bi imao skladniji život sa sobom i s drugima«, istaknula je voditeljica Štimac.

Usluge Savjetovališta za klijente su besplatne.

Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.