350 USKRSNIH PAKETA ZA POTREBITE

14.4.2020.

Caritas župe Sveta Tri Kralja, Karlovac - Banija, uoči Uskrsa podijelio je 350 paketa prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština potrebitim obiteljima u Karlovačkom dekanatu te u Župi bl. Alojzija Stepinca iz Duge Rese. Paketi su pripremljeni zahvaljujući pomoći Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


»Paketi su podijeljeni povodom Uskrsa potrebitim obiteljima koje nisu pokrivene programima pomoći Grada Karlovca i Karlovačke županije ali zbog nekih razloga, poput ovrha i kredita, žive na rubu ljudskoga dostojanstva«, objašnjava Saša Kosec, voditelj Caritasa župe Sveta Tri Kralja u Karlovcu.

Pakete pomoći pripremali su 8. travnja volonteri Caritasa župe Sveta Tri Kralja, Karlovac - Banija u prostoru svojega župnog Caritasa, a istoga dana su i podijeljeni.