»Dobro jutro, Hrvatska«, 12. listopada 2017.

12.10.2017.

»U Caritasu sam dobio novu priliku za život«, kaže Matija Vdović, budući korisnik stambene zgrade u Selskoj 165. Pogledajte priču o njemu u prilogu HRT-a.

 https://youtu.be/ZziWcL1-Q2A