Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Kuća Trešnjevka

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja

“Kuća Trešnjevka”, Nijemčanska 14, 10000 Zagreb

telefon: 01 36 40 835
voditelj: 099 439 5939
kućni mobitel: 099 2391 610
e-mail: kuca.tresnjevka@czn.hr

Kuća je počela s radom 1994. godine. Kapacitet kuće je 19 korisnika.
Djelatnost: Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.
Djelatnici: voditelj Kuće, socijalni radnik, psiholog, vanjski suradnik-psihijatar, odgojitelji
tehničko osoblje

Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.