KAKO REAGIRATI NA AGRESIJU KOD DJECE?

6.3.2020.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije organizirao je za stručne zaposlenike radionicu na temu dječje agresivnosti, usvajanja vještina za rješavanja problema agresivnosti kao i vještina za rad s roditeljima/skrbnicima.

Radionicu pod nazivom »Agresivno dijete - što činiti«, vodila je dr. Vlatka Boričević Maršanić, dječji i adolescentni psihijatar. Radionica se sastojala od prikaza biopsihosocijalnog modela dječje agresivnosti, postupka procjene djeteta i terapijskih intervencija usmjerenih na usvajanje samokontrole, samoregulacije, socijalnih vještina i vještina rješavanja problema djeteta u okviru tretmana agresivnog djeteta te rad s roditeljima/skrbnicima, uz aktivno sudjelovanja sudionika tijekom cijele radionice.

»Agresija je normalan dio ljudskog funkcioniranja. Ona ima svojevrsnu adaptivnu ulogu u našemu životu ali u određenim okolnostima ona izmakne kontroli. Djeca o kojoj skrbi Caritas su djeca iz različitih vulnerabilnih skupina - djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s različitim razvojnim teškoćama - koja su zbog različitih, bilo individualnih karakteristika ili okolinskih uvjeta u kojima su odrastala, zapravo u većem riziku za manifestacije različitih oblika agresivnog ponašanja. Tako da je za ovom edukacijom Caritas imao potrebu. Ovakva edukacija je potrebna i inače široj stručnoj i općoj javnosti jer nam nekako agresija raste među djecom i mladima, i to različiti oblici agresije - s jedne strane negativističko-pasivno ponašanje, s druge strane aktivno-ugrožavajuće ponašanje, te s treće strane ova relacijska agresija u interpersonalnim odnosima, koja je nerijetko indirektna - kroz vršnjačko zlostavljanje i često puta 'bullying' putem društvenih mreža«, objasnila je dr. Boričević Maršanić, te naglasila važnost novoga pristupa rješavanju starog problema: »Agresivno ponašanje je krajnje odstupajuće ponašanje koje ne nastaje 'iz vedrog neba'. To znači da dijete manifestira neke znakove i ranije, a nama je zapravo cilj što ranije intervenirati i pomoći djetetu. Dijete to ne radi namjerno. Agresija je zapravo oblik komunikacije tog djeteta koje nam nešto govori kroz taj disfunkcionalni oblik ponašanja. Na nama je da otkrijemo što mu treba, koju on potrebu zadovoljava na taj način. Ono o čemu smo danas dosta govorili je promjena perspektive, što znači da nije na nama da popravljamo dijete već da ga osnažujemo u smislu korisnijih obrazaca ponašanja.«

Na radionici, koja se bodovala od strane nadležnih komora sudjelovalo je dvadesetero (20) Caritasovih zaposlenika - 12 socijalnih radnika i 8 psihologa - koji su bili vrlo zadovoljni izobrazbom, o čemu govore i njihove izjave.

»Jako sam sretna što je Caritas u suradnji s dječjim psihijatrima organizirao edukaciju na temu 'Agresivno dijete'. U našem radu susrećemo se svakodnevno s agresivnom djecom, što internaliziranom, što eksternaliziranom. Jako je važno da si posvijestimo ono što smo kroz fakultet učili o tipovima agresije, da to postoji u našem radu i da možemo planirati tretmane i pomoć korisnicima. Svakako je u našem radu potrebna dodatna edukacija, bilo kroz vid predavanja ili radionica ili nekih kongresa, pohađanja edukacije iz psihoterapije, za stjecanje dodatnih vještina i, prije svega, pomoći sebi kao stručnjaku a onda samim time i našim korisnicima. Istaknula bih i važnost supervizije u našem radu.«
- Sandra Žitković Bunčić, voditeljica i psihologinja Kuće Emaus

»Stručne izobrazbe su svakako vrlo korisne u radu s mladima, pogotovo ovakva tema koja se danas obrađuje, agresivnost kod djece i mladih, koja je nažalost sve izraženija te je sve veći problem. I svako znanje, svaka dodatna informacija od stručnjaka koju dobijemo može koristiti u našem radu.«
- Matija Trupinić, psiholog u Kući za mlade »Da život imaju!«

»Ova edukacija je za svaku pohvalu. Vrlo je interesantna i od velike koristi pošto se svaki dan susrećemo s problemom nasilja i agresije u poslu koji radimo. Čuli smo neke vrlo korisne i poučne savjete.«
- Mladen Penezić, odgajatelj u Kući bl. Alojzija Stepinca