»TREBA NAM SRCE KOJE ZNA I HOĆE LJUBITI!«

6.6.2019.

Na simpoziju o aktualnim pitanjima dječje i adoloscentske psihijatrije i psihoterapije, profesorica defektologije i stručni voditelj Kuće bl. Alojzija Stepinca Ana Klarić predstavila je rad zagrebačkog Caritasa i njegove kuće u Brezovici predavanjem na temu »Skrb Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za duševno i tjelesno zdravlje djece«


»Simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adoloscentske psihijatrije i psihoterapije – Maja Beck-Dvoržak« održan je 6. lipnja u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog društva za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog Centra Zagreb.

Program je započeo u 14:00 sati uvodnim i pozdravnim riječima koje su uputili: organizator simpozija Prof. prim. dr. sc. Ivan Begovac, zatim Prof. prim. dr. sc. Mirjana Graovac, Prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić te pozvani gosti, uključujući predstavnike nadležnih ministarstava.

Među uglednim uzvanicima na simpoziju bio je i umirovljeni zagrebački pomoćni biskup Valentin Pozaić, koji se na početku programa obratio sudionicima u ime kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog.

U bogatom programu koji je trajao do 18:45 sati izlagali su sljedeći predavači: akademik Ivica Kostović; gđa Lidija Penko; Prof. edukator-rehabilitator Ana Klarić; Prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med.; Dr. Ivana Groznica Hržić; Dr. Marina Bježančević; Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.; Prof. prim. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.; Prof. prim. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med..

U izlaganju Klarić se ukratko osvrnula i na povijesni pregled djelovanja CZN te kako su se područja rada ustrojavala, širila i transformirala, a skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi zauzimao sve veći i važniji položaj. Informirala je okupljene o tome što sve CZN danas ima i nudi vezano za svekoliku skrb za djecu i mlade. Spomenute su sve kuće za djecu koje prate cijeli razvojni put, od začeća i rođenja do 3. godine, predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku dob pa sve do studenata koji imaju prilike studirati zahvaljujući Kući za mlade »Da život imaju«. Istaknuta je i socijalna služba u funkciji smanjivanja rizika siromaštva, savjetodavna pomoć roditeljima, bračnim parovima i obiteljima u Obiteljskom savjetovalištu, Kuća za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja i Kuća Vukomerec, koja nudi besplatan smještaj roditeljima teško oboljele djece koja su na hospitalizaciji. Zatim je predstavljen rad Caritasove Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« u Brezovici. Prikazan je šarolik sastav korisnika i njihovih poteškoća te usluge koje Kuća pruža, usluge smještaja i polu/dnevnog boravka. Istaknula se i dobra suradnja sa psihijatrima iz PB Sv. Ivan, Jankomir i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Kukuljevićeva). Okupljenima je predstavljen stručni rad Kuće: senzorna snoezelen terapijska soba, Grupa za odgoj i edukacijsku rehabilitaciju, slušno-edukacijski trening i radna terapija. Istaknuti su i duhovni sadržaji Kuće kao i mnogi drugi aspekti provođenja slobodnog vremena poput planinarenja, plesova, zračnog trampolina, izleta, kulinarske škole, druženja sa volonterima i mnogih drugih. Na kraju je Klarić istaknula kako je za čim bolje mentalno zdravlje korisnika potrebno zdravo mentalno okruženje, a za to odgovornost snosimo mi odrasli da stvorimo takvo ozračje koje će imati u sebi stabilnost, sigurnost, prihvaćanje i pripadnost. Najavivši da Kuća Brezovica ove godine, najesen, slavi 25. obljetnicu rada, a misao vodilja obilježavanja tog dana bit će upravo to što nam treba, a riječima je oblikovao sam bl. Alojzije Stepinac: »Treba nam srce koje zna i hoće ljubiti!«


Dodatak: Program Simpozija
- - -
https://drive.google.com/open?id=1VVArtq0Nk-d1Mhgnu4bxptrVH_-ivY4b


Prof. prim. dr. sc. Ivan Begovac, organizator Simpozija