»UKLJUČI SE I TI!« - TROGODIŠNJI PROGRAM RESOCIJALIZACIJE I INTEGRACIJE BESKUĆNIKA

30.3.2017.

U Caritasovu Prihvatilištu za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu od 1. studenoga 2016. godine u tijeku je provedba prve godine trogodišnjeg programa »Uključi se i ti!« - u karijerno savjetovanje, u radionice, u terapiju, u volontiranje…, financiranoga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 190.000,00 kuna, s ciljem unaprjeđenja socijalnih usluga korisnicima Prihvatilišta radi lakšeg socijalnog uključivanja i integracije u društvenu zajednicu.

Aktivnosti koje se u okviru projekta provode s korisnicima su: karijerno savjetovanje - priprema za osposobljavanje i zapošljavanje, predavanja djelatnika HZZ-a o potrebama na tržištu rada, mogućnostima doškolovanja/prekvalifikacija i zapošljavanja, radionice financijske pismenosti, radionice za razvoj socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba, volonterske aktivnosti u Caritasu i lokalnoj zajednici, aktivnosti slobodnog vremena - kreativne radionice i sportske aktivnosti te individualni savjetodavno-terapijski rad i psihosocijalna podrška psihijatra.

U suradnji s volonterima - studentima Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta pod mentorstvom doc. Tomislava Vlainića u tijeku je izrada edukativno-promotivnih materijala o problematici beskućništva, a informativno-edukativni skup za stručnjake u podršci beskućnicima održat će se početkom 2018. godine.

Partner u institucionalnoj podršci programu uz HZZ je i Centar za socijalnu skrb Sesvete, a većinu predviđenih projektnih aktivnosti provodi novozaposlena osoba do 30 godina, prvostupnica socijalnog rada Marina Bogić.


Maja Šimić