MDOMSP - Uključi se i ti u karijerno savjetovanje, volontiranje…


Kroz karijerno savjetovanje, radionice i uključivanje beskućnika u volontiranje korisnici će poboljšati svoje radne i socijalne kompetncije, a psihijatrica terapijama psihički osnažiti za resocijalizaciju, sve s ciljem lakše integracije.

Cilj: Unaprijediti socijalne usluge u okviru Prihvatilišta za beskućnike Grada Zagreba radi lakšeg socijalnog uključivanja i integracije u društvenu zajednicu.


P O V E Z A N E   V I J E S T I

TREĆA GODINA PROGRAMA »UKLJUČI SE I TI!«
http://www.czn.hr/vijesti/treca-godina-programa-ukljuci-se-i-ti

Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.