O nama

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva i Hrvatske mreže za beskućnike.

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života kroz konkretne pothvate, projekte i programe. Caritas djeluje na području Zagrebačke nadbiskupije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija), a u ostvarivanju svojih zadaća i ciljeva surađuje s državnim i lokalnim institucijama, strukovnim udruženjima, nevladinim sektorom, crkvenim ustanovama, udrugama i pokretima te pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomažemo više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže župnih caritasa u kojima je aktivno 1030 volontera različite oblike pomoći prima još daljnjih 4320 obitelji.

Caritas ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te im status:

  • Pravne osobe Katoličke Crkve (Ministarstvo uprave, Evidencija pravnih osoba katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, evidencijski broj: 1.379, upisan: 19. srpnja 2004. godine)
  • Neprofitne organizacije (Ministarstvo financija, Registar neprofitnih organizacija, RNO broj: 0053015, upisan 31. kolovoza 2009. godine)
  • Posrednika u doniranju hrane (Ministarstvo poljoprivrede, Registar posrednika, registarski broj: 10, Rješenje o upisu u Registar posrednika od 9. prosinca 2015. godine)
  • Humanitarne organizacije (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Rješenje za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od 16. veljače 2016. godine)
  • Organizatora volontiranja – prema dostupnim podatcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj po broj uključenih volontera i volonterskih sati

Nadalje, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima sklopljene ugovore o pružanju usluga socijalne skrbi za slijedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.

Osim toga Caritas Zagrebačke nadbiskupije upisan je pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Evidencijsku listu pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge prihvatilišta za beskućnike i pomoći u kući pod evidencijskim brojem: 00148.


Zadaće Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

Odlukom zagrebačkog nadbiskupa mons. Josipa kardinala Bozanića dana 10. svibnja 2013. godine potvrđen je i na snagu je stupio izmijenjeni Statut Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Zadaće Caritasa Zagrebačke nadbiskupije nabrojane su u članku 6. Statuta:

Poštujući načela supsidijarnosti i solidarnosti, Caritas, u smislu odredbe članka 1. ovog Statuta ima sljedeće zadaće:
a) promicati i provoditi u Nadbiskupiji djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i zajednicama u potrebi, nastojeći to pretvoriti u konkretne pothvate;
b) prikupljati humanitarnu pomoć i dijeliti je osobama i zajednicama u nevolji i potrebi;
c) promicati i štititi dostojanstvo ljudske osobe od začeća do prirodne smrti te štititi dostojanstvo obitelji prema Evanđelju i socijalnom nauku Katoličke Crkve;
d) osmišljavati i provoditi programe i projekte radi poboljšanja kvalitete života pojedinaca i obitelji u potrebi;
e) zagovarati potrebe i prava socijalno ugroženih pojedinaca i skupina pred državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave te informirati javnost o potrebama istih;
f) razvijati volonterstvo i volonterski rad u Caritasu te promicati kršćansku solidarnost;
g) promicati djelovanje Caritasa putem sredstava priopćivanja;
h) organizirati seminare, radionice, okrugle stolove i druga okupljanja u skladu s temeljnim poslanjem Caritasa;
i) provoditi različite oblike pružanja institucionalne i izvaninstitucionalne socijalne skrbi za različite kategorije korisnika;
j) organizirati različite oblike pastoralno karitativnog rada, u skladu s prijedlozima Osnivača i poslanjem Caritasa, uzimajući u obzir specifične društvene potrebe.
Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.