VOLONTERI AKCIJE »72 SATA BEZ KOMPROMISA« I U CARITASU

18.10.2019.

U naš Caritas došla je prva grupa volontera koja će u okviru ovogodišnje akcije "72 sata bez kompromisa" raditi s Caritasovim korisnicima ili za njih.


Andrea, Paulina, Nino i Sebastian danas pomažu u Caritasovu područnom uredu u Gajnicama: na podijeli odjeće i obuće, u Projektu »Socijalna košarica – podjela pomoći u naravi« i u Projektu »Korak za život«.

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana brojni će se volonteri kroz akciju "72 sata bez kompromisa" susresti s Caritasovim korisnicima po kućama i projektima i tako pobliže upoznati s njegovim radom.