USKRSNA ČESTITKA

18.4.2019.

Uskrsna čestitka ravnateljice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelene Lončar


     Dragi korisnici, dobročinitelji, volonteri, zaposlenici i suradnici Caritasa!

     U nekim smo životnim situacijama zasigurno svi iskusili da nije jednostavno živjeti ljubav. Istinska ljubav često je povezana s bolju, odricanjem, bdijenjem uz postelju bolesnika. Ona nerijetko traži ustrajnost u teškim situacijama narušenih međuljudskih odnosa praćenih nerazumijevanjem… Sve su to okolnosti koje stavljaju na kušnju našu vjeru, ali i našu ljubav. Sv. Pavao poziva: »Plačite sa zaplakanima (Rim 12,15)«. To je poziv – priteći u pomoć bratu koji nas treba – poziv na bezuvjetnu ljubav – na sjedinjenje božanske i ljudske ljubavi čiji žar se najsnažnije rasplamsao na drvetu križa.

     Ljubav prema čovjeku u potrebi, koja se očituje u konkretnim djelima, jedan je od temeljnih postulata kršćanskoga života i osnovna odrednica karitativnog djelovanja.

     Danas se u svijetu sve više govori o siromaštvu, oskudici, gospodarskoj i ekonomskoj krizi,… dok se u drugi plan stavljaju uzroci čovjekova nezadovoljstva. Činjenica je da čovjek koji više ima često postaje sve nesretniji i prazniji.

     Smisao ljudskog života ostvaruje se u življenju vrjednota. Promišljajući o glavnim karakteristikama današnjeg društva, možemo uočiti posvemašnji pad osnovnih ljudskih vrjednota te krizu morala i odgoja. Osjetljivost za moralne vrjednote, solidarnost, empatija, osjetljivost prema drugima,… vrijednosti su koje kao da gube bitku u borbi s profitom i moći te čovjeka svode na tehnički proizvod i sredstvo za rad. Ondje gdje ljudski život nije viđen ni življen kao nešto sveto i nepovrjedivo, nego kao potrošno dobro, vrjednovano mjerom korisnosti, briga za darovani život postaje naporom (Kardinal Josip Bozanić, Božićna poruka 2018.). Moralna kriza sve više zahvaća naše društvo kao i čitav svijet.

     Unatoč sivilu i beznađu koje nam se sustavno nameće uvjeravajući nas da je drugdje bolje i lakše, prateći brojne humanitarne akcije i inicijative svjedoci smo snage zajedništva hrvatskog naroda u suosjećanju s potrebitima i bolesnima, posebno s djecom. Tu dimenziju hrvatskog nacionalnog bića svjedoče i mrežne stranice našeg Caritasa, na kojima donosimo tek kapljice istrgnute iz nabujale rijeke dobrote koja svojim rukavcima, posredstvom djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, struji Božjim milosrđem do potrebitih, siromašnih, bolesnih, osamljenih,…

     Molitva, post i djela milosrđa tri su odrednice korizmenog vremena. Činiti djela milosrđa podrazumijeva dijeljenje dobara s onima koji nemaju, suosjećanje s njihovim potrebama, a istodobno poticanje na velikodušnost na koju su prije svega pozvani oni koji nisu u oskudici, ali i svi drugi, jer udovičin novčić ima vrijednost za sva vremena.

     Godišnji izvještaj o radu Caritasa tijekom 2018. godine (http://www.czn.hr/vijesti/godisnji-izvjestaj-o-radu-za-2018-godinu) ukazuje da se aktivnosti Caritasa ne iscrpljuju u podjeli hrane, odjeće i obuće već se njima kroz sustavno i organizirano promicanje djelotvorne ljubavi pružaju različite vrste pomoći čovjeku koji se nalazi u potrebi. Nemoguće je istaknuti sve pojedince i organizacije koji su u djelovanju Caritasa otkrili put prema bližnjima te se stopili s našom rijekom, bilo darivanjem materijalnih dobara bilo volonterskim angažmanom. Osobita radost su mladi volonteri koji se rado odazivlju na karitativne aktivnosti i tako žive Božju prisutnost u svijetu dajući zalog nade za našu budućnost.

     Vrijednost ljudskog života i čovjekovo dostojanstvo imaju svoju cijenu, a to je križ Isusa Krista kojemu uzdižemo svoj pogled posebno u korizmenom vremenu. Taj križ, ta ljubav, smisao su svakog našeg djelovanja, svake naše patnje i svake naše ljubavi, ma bila ona katkada teška do neizdrživosti.

     Neka nas Krist, jedini izvor istinske ljubavi, prati u radosti Uskrsa kako bismo se, u vremenu koje je pred nama, dijeleći ljubav mi sami ispunjali ljubavlju.

     S tom željom svima Vama, dragi prijatelji Caritasa, želim sretan Uskrs te život ispunjen radošću darivanja za bližnjega koje rađa novim životom!

s. Jelena Lončar, ravnateljica