SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

20.2.2018.

Obilježavanje ovog dana neka doprinese pojačanim naporima za iskorjenjivanje siromaštva, za dostojanstvo rada, za jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je u studenom 2007. godine odlučila 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde. Države članice priznale su da se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti, skladu i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Ekonomski rast nužno treba promicati pravičnost, socijalnu pravdu, mora egzistenciju učiniti mogućom za “društvo svih” – društvo koje se temelji na pravdi i poštivanju ljudskih prava te temeljnih sloboda. Države članice su priznale da obilježavanje ovog dana može pridonijeti dodatnom učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu.

U ionako stubokom podijeljenom hrvatskom društvu socijalna pravda trebala bi biti središnje mjesto suradnje svih zainteresiran za opće dobro.