SOCIJALNO-KARITATIVNA KARTA GRADA ZAGREBA

10.4.2019.

Socijalno-karitativna karta Grada Zagreba pruža informacije o socijalno-karitativnim uslugama na području Grada Zagreba.

Prolazeći ulicama grada Zagreba svakodnevno možemo susresti potrebite i prosjake. Dio njih se time bavi profesionalno a dio ih je doista u potrebi. Potrebite susrećemo u blizini naših radnih mjesta, pored fakulteta i škola, žive u našem susjedstvu ili su možda članovi naše obitelji. Ponekad im nešto pružimo, drugi put ih zaobiđemo. Jedan od načina kako im možemo pomoći jest da ih upoznamo i usmjerimo prema organizacijama koje pružaju različite oblike pomoći.

Pored usluga i prava iz sustava socijalne skrbi Grada Zagreba, na području grada djeluju brojne organizacije koje pružaju socijalno-karitativne usluge.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije izradio je Socijalno-karitativnu kartu Grada Zagreba kako bi potrebitima i onima koji ih poznaju pružio informacije o pružateljima tih usluga, njihovim kontaktima, oblicima pomoći i vremenu u kojem se pružaju.

Caritas zahvaljuje predstavnicima pomažućih organizacija koje su sudjelovale u prikupljanju informacija te tvrtki Stef d.o.o. (http://www.stef.hr/) koja je izradila kartu i besplatno je ustupila na korištenje.


PDF Socijalno-karitativna karta Grada Zagreba
https://drive.google.com/file/d/1ufAVHGlx9_uz6vYz3dM4eW_kCPHibZUJ/view