PUTEM JAVNIH NATJEČAJA DO POTREBNIH SREDSTAVA

29.1.2018.

Putem Javnih natječaja za financiranje programa i projekata iz proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu Caritasu Zagrebačke nadbiskupije za pet projekata odobrena sredstva od 685.000,00 kuna.

O projektu Prihvatilište za beskućnike i Korak ZAjedno zagrebački Caritas već je izvještavao na svojim mrežnim stranicama www.czn.hr. U okviru Sektora karitativnog rada Grad Zagreb pružio je potporu projektu »Socijalna košarica«, projektu »Pomoć u kući« i Obiteljskom savjetovalištu.

Za projekt »Socijalna košarica«, koji se provodio od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine s ciljem ublažavanje siromaštva pojedinaca i obitelji na području Grada Zagreba, Caritasu je odobren iznos od 100.000 kn.

Tijekom 2017. godine preko ovog projekta Caritas je podijelio hrane i higijenskih proizvoda u protuvrijednosti od 3.267.349,00 kuna a pomoć je primilo 1.500 nositelja prava.

Projekt »Socijalna košarica« pokrenut je u prosincu 2009. godine, a preko njega prehrambenim, higijenskim i drugim proizvodima Caritas pomaže obitelji i pojedince slabijeg materijalnog stanja koji su u evidenciji Caritasa. Od njegova otvorenja u prosincu 2009. godine do kraja 2017. godine podijeljeno je humanitarne pomoći ukupne vrijednosti više od 18 milijuna kuna, od čega je gotovo polovicu robe darovao Lidl, dok ostalu robu daruju drugi trgovački lanci, OPG-i, pravne i fizičke osobe ili dolazi iz robnih rezervi Republike Hrvatske. Zbog velikih potreba korisnika, Caritas dio namirnica kupuje zahvaljujući sredstvima Zagrebačke nadbiskupije, Grada Zagreba, vlč. Stjepana Penića iz Hrvatske katoličke misije u Essenu i drugih dobročinitelja.


U istom periodu, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, provodio se i projekt »Pomoć u kući« za koji su odobrena sredstva u iznosu od 35.000 kn.

Tijekom 2017. godine uslugama pomoći u kući bila su obuhvaćena 133 korisnika, a odrađeno je 3.957 izlazaka na teren. U projektu radi 5 zaposlenica te je uključeno i 12 volontera koji su korisnicima darovali 1.034 volonterska sata.

Usluga pružanja pomoći u kući namijenjena je starijim i nemoćnim osobama u njihovim domovima, ovisno o njihovim individualnim potrebama. Korisnicima se pomagalo pri održavanju kućanstva (čišćenje kućanstva, pranje i glačanje rublja); održavanju higijene; pratnji (do liječnika, na groblje, odlasci u šetnju); također im se pružala i medicinska pomoć (mjerenja tlaka i šećera u krvi), pomoći u naravi (hrani, odjeći, obući, pokrivačima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle) te u nabavi lijekova i sanitetskog materijala.

Za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu ovog projekta Caritasu je odobren i iznos od 60.000,00 kn kojim je kupljeno rabljeno vozilo marke FIAT DOBLO. Vozilo se koristi za terenski obilazak korisnika te za prijevoz alata i opreme potrebnih za uređenje i popravke domova u kojima žive starije i nemoćne osobe.


Iz navedenih sredstava Grada Zagreba, sufinanciran je i dio aktivnosti Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Za provedbu 6 predavanja s radionicama pod nazivom »Jačanje roditeljske suradnje razvedenih roditelja« namijenjenih razvedenim roditeljima ili onima u postupku razvoda braka s ciljem njihove senzibilizacije za kvalitetnije roditeljstvo, smanjenje napetosti i međusobnih sukoba, odobren je iznos od 10.000 kn. Projekt se provodio od 1. rujna do 31. prosinca 2017. godine, a obuhvatio je 13 korisnika.

Inače, tijekom 2017. godine u sklopu rada Obiteljskog savjetovališta korisnicima je pruženo: 921 individualnih tretmana, 98 partnerskih tretmana, 25 obiteljskih tretmana, 3 kreativno-tretmanske radionice, 12 preventivno-kreativnih radionica, 13 psihotestiranja.

I ovaj projekt, kao i prethodna dva, značajnim sredstvima sufinancirala je Zagrebačka nadbiskupija.