MEĐUNARODNI DAN OBITELJI I 10. GODIŠNJICA CARITASOVOG OBITELJSKOG SAVJETOVALIŠTA

15.5.2020.

Nakon kratkotrajnog rada „na daljinu“ Caritasovo obiteljsko savjetovalište nastavilo je s redovnim radnim vremenom poštujući propisane mjere i preporuke nadležnih epidemioloških službi. Savjetovalište u svibnju navršava 10 godina rada koje će zbog okolnosti „obilježiti radno“. Tijekom 10 godina rada Obiteljskog savjetovališta pruženo je 13.089 tretmana kojima je bilo obuhvaćeno 3.817 osoba. Na današnji Međunarodni dan obitelji donosimo kratki osvrt na rad Savjetovališta uvjereni da je tijekom proteklog desetljeća i te kako doprinio očuvanju obitelji i obiteljskih vrijednosti.


Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije počelo je s radom u svibnju 2010. godine. Misao vodilja bila je „pristupiti čovjeku humano i profesionalno, pomoći mu stručnim znanjem i stečenim iskustvom, jasno i konkretno otkloniti nastale probleme ili teškoće služeći se metodama rada primjerenima osobi i vrsti problema temeljem stručnih standarda i kršćanskih vrednota, i to informiranjem, objašnjavanjem, poučavanjem, individualnim i grupnim savjetovanjem“ kako ističe tadašnja voditeljica Ana Štimac.

Na tragu te vizije Obiteljsko savjetovalište se razvijalo; profesionalnost, kršćanski pogled na čovjeka i obitelj ostali su i nadalje u fokusu uz potrebu za stalnim stručnim usavršavanjem i traženjem što boljih prevencijskih metoda u svrhu formiranja i očuvanja zdrave obitelji.

Svaki pojedinac koji se javi u savjetovalište jedinstvena je osoba, s vlastitom životnom pričom i specifičnim problemom. Te osobe dio su obiteljskih zajednica što predstavlja dodatni izazov u radu. Ta pak obiteljska zajednica dio je šire društvene zajednice. Ako uzmemo u obzir da je od svibnja 2010. do svibnja 2020. godine 3.817 osoba bilo uključeno u 13.089 tretmana Obiteljskog savjetovališta, onda se opravdano može pretpostaviti da je entuzijazam nekolicine djelatnika i volontera Obiteljskog savjetovališta ostavio traga na pojedincima, obiteljima, ali i u društvu.

Na temelju desetogodišnjeg iskustva možemo ustvrditi da društvo nije zdravo, ali ono može ozdraviti. Imajući to na umu usmjeravamo korisnike na odbacivanje nezdravih obrazaca ponašanja te na usvajanje onih zdravih. Do promjena dolazi kroz različite oblike tretmana koji se primjenjuju u radu savjetovališta. To su: individualni, partnerski, obiteljski, grupni i duhovni tretmani te medijacija i psihodijagnostika.

Ljudi koji trebaju stručnu pomoć u rješavanju životnih teškoća na različite načine dolaze do savjetovališta. Najčešće po preporuci ljudi koji su već bili u tretmanu ili preporuci kolega koji osobno poznaju djelatnike. Osim toga, Centri za socijalnu skrb upućuju ljude koji se nalaze u visokokonfliktnim situacijama. U novije vrijeme uočava se trend povećanja korisnika koji za Obiteljsko savjetovalište doznaju od strane crkvenih institucija i medija što upućuje na dobru suradnju unutar Crkve kao i na osobnu osviještenost za traženje stručne pomoći. Do osobne osviještenosti vrlo često dolazi uslijed narušene obiteljske dinamike gdje član obitelji prepoznaje da ne pronalazi konstruktivan način rješavanja problema i u situacijama u kojima zbog ranjenosti u obiteljskim odnosima osjećaj boli postaje nepodnošljiv.

Tijekom prvog razgovora osobi se omogućuje dovoljno vremena da iznese sve što je muči, pojasni okolnosti koje su dovele do toga, da govori o svom emotivnom stanju i ostalim detaljima koje smatra važnima spomenuti. Osim toga, dogovara se i cilj tretmana koji treba biti realističan. Prigodom tretmana klijenti se uče razlikovati „područje sudbine“ i „područje slobode“, odnosno one čimbenike koje mogu promijeniti od onih koje ne mogu. Pri tom im se pomaže u osmišljavanju i traženju načina kako se nositi s osobnom patnjom. Suočava ih se sa stvarnošću i nerealnim očekivanjima. U skladu s težnjom sv. Augustina „Bože, ne tražim lakši teret, već snažnija ramena“, nastoji se pronaći i osnažiti zdravi dio osobe. Zdravi resursi obuhvaćaju prvenstveno konstruktivno ponašanje pri savladavanju teškoća i promjena, pomažu u preuzimanju odgovornosti, korištenju socijalnih mreža tj. orijentiranost na zdrave odnose, te osobni razvoj kroz služenje i djelovanje u zajednici. Osnaživanjem zdravih resursa dolazi i do pozitivnih pomaka u obiteljskoj dinamici.

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije
Adresa: Ulica Sv. Nikole Tavelića 30, Zagreb (Kustošija)
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do četvrtka - od 9:00 do 18:00 sati;
petkom od 9:00 do 15:00 sati
Telefon: 098/408-535, 098/408-537, (01) 366-8822 i (01) 301-6274
E-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr