GOZBA LJUBAVI

8.12.2017.

Susret za djecu i s djecom s teškoćama u razvoju održat će se 9. prosinca 2017. u 11:00 sati u Caritasovoj kući za zbrinjavanje djece s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima »Bl. Alojzije Stepinac«, Brezovica, Brezovička cesta 98 u organaizaciji Zaklade Marija De Mattias.