DNEVNIK 2, 8. listopada 2017.

8.10.2017.

Najava humanitarnog tjedna u okviru tradicionalnog humanitarnog projekta »Uz nas niste sami« u čijem je središtu Caritasova humanitarna akcija »Da život imaju!«

https://youtu.be/sOVWvRCUPgM