Na putu do integracije


Na natječaju za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Caritasu Zagrebačke nadbiskupije odobreno je financiranje projekta »Na putu do integracije« − strukovno osposobljavanje i multidisciplinarna pomoć beskućnicima u iznosu od 151.604,00 kn.

Projekt je namijenjen korisnicima koji su bili na smještaju u Caritasovoj Kući za beskućnike u Rakitju, a koji su u međuvremenu preselili u novi objekt Prihvatilište ze beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu.

Provedbom projekta korisnicima će biti pružena multidisciplinarna pomoć: informatička edukacija, psihijatrijsko i pravno savjetovanje, a pet korisnika pohađat će strukovno osposobljavanje.

Ciljevi projekta su stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija, olakšanje pristupa tržištu rada, poboljšanje kvalitete života, povećanje samopoštovanja i samopouzdanja, osnaživanje socijalnih vještina, otvaranje mogućnosti smještaja izvan Prihvatilišta, uključivanje u društveni život i aktivnosti u zajednici te konačno prestanak korištenja prava iz socijalne skrbi.

Od ukupno 36 korisnika, koliko ih je tijekom 2015. godine boravilo u Kući za beskućnike, za trojicu je osiguran smještaj u domu za starije i nemoćne osobe, jedan je smješten u obitelj udomitelja, a četvorica su pronašla privatni smještaj. Petorica su našla zaposlenje, a petorica su bila privremeno zaposlena kroz mjeru javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje »Radom za sebe i zajednicu« na poslovima u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije.

Korisnici su obuhvaćeni i projektom Grada Zagreba »ReStart« - pomoć beskućnicima za ulazak na tržište rada. Stručni zaposlenici kuće surađuju s brojnim institucijama, a rad Prihvatilišta financijski potpomažu Grad Zagreb, Grad Sveta Nedelja te druge pravne i fizičke osobe.

Inače, korisnici su uključeni u brigu o sebi, pripremanje obroka, sami održavaju red i čistoću te sudjeluju u drugim aktivnostima Caritasa i lokalne zajednice. Socijalni radnik i psiholog korisnicima pružaju savjetodavnu pomoć i podršku kroz individualni ili grupni rad.


Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.